Hoặc tôi nhận thấy hợp âm. Hoặc bạn muốn làm anh ấy thất vọng, có thể bạn muốn anh ấy trở thành một kẻ ngốc. Không Chúa ơi!!. Nhưng như bạn nói, bạn cũng muốn tôi giúp anh ấy. (Có sự im lặng) Bạn khuyến khích Miguelito. Được rồi. Tôi muốn nó diễn ra tốt đẹp. Và bạn cũng nên làm như vậy. Bạn có nghĩ rằng… Vâng, tôi nghĩ anh ấy đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không hối hận. Tôi không biết, bạn nói để làm gì? Nhìn vào mọi thứ, tôi sẽ không nói với bạn. Ngày mai khi anh ấy đến, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, và sau đó bạn nói với tôi. Vâng, tôi sẽ tin tưởng bạn.