#1 #2

Gửi bạn bộ bố chồng đụ nàng dâu không phê chết liền Sau đó, chị Amy tiếp tục chế nhạo dáng người của tôi Bạn sẽ rơi xuống nước khi bạn bắt mực vào ban đêm, bạn thật lớn Sau đó, cô ấy nói với Guo Sheng Bạn chăm sóc cô ấy cho tôi thật tốt, đừng Đừng để cô ấy đánh Sun on Mimi, Li Yizuo, đồ khốn Sau khi màn đêm buông xuống, hóa ra biển rất lạnh, vừa uống rượu vừ óng gió biển, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn tìm một bóng tối. góc để ngủ. Khi trở lại thuyền, tôi thu mình lại, không ngồi cũng không ngồi xổm. Chắc Quách Sinh thấy tôi đi vắng nên vào thăm, thấy tôi co ro vì lạnh bèn hỏi mượn người lái đò một cái kẹp tóc.