#1 #2

Lồn cô gái dâm với cặc anh chàng dài khoai to Tôi báo giá của tài liệu phê duyệt cho anh ta với thêm hai đô la cho mỗi tá, và anh ta cau mày và sử dụng Bằng tiếng Quảng Đông mà tôi không hiểu, Giá có vẻ hơi đắt. Nó không đắt, phải không Tôi rất lo lắng về việc được chấp thuận. Hôm qua có người đề nghị bốn mươi đô la một tá và tôi sẽ không làm điều đó. Tôi không biết tại sao mình lại nói dối vào lúc này, và điều đó thật thiếu chuyên nghiệp. Anh Feng cười lắc đầu và nói với tôi Li Sheng, tôi còn quen thuộc với khu chợ này hơn anh, và anh cũng là củ nh Bao. Các bạn, thế này thì sao, bạn sẽ tính ít hơn 0, 3 đô la Mỹ cho một tá, và chúng ta sẽ thỏa thuận ngay bây giờ.