Tôi nói với bạn của cô ấy và họ nhanh chóng lên phòng của cô ấy, lúc đó tôi đến nhà hàng đợi cô ấy. Nửa tiếng sau cô ấy bước vào nhà hàng và khi nhìn thấy tôi, cô ấy rất ngạc nhiên, tôi thấy sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, tôi không thể tin được, tôi và cô ấy đang ăn một mình, tôi mời cô ấy ngồi xuống và cô ấy ngồi xuống. bắt đầu hỏi tôi đang làm gì ở đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện, chúng tôi ăn và chúng tôi bắt đầu đùa giỡn, khi tôi kết thúc, tôi mời cô ấy đi khiêu vũ, vì cô ấy biết một vũ trường rất hay, cô ấy nhận lời, vì cô ấy không muốn đi. đi chơi với bạn cùng lớp,